શાળા વિશે માહિતી

ચંદ્રાવતી પ્રાથમિક શાળા

chandravati prathmik shala

 School Contact :Chandravati, Siddhpur
PATAN, Gujrat
PIN Code: 384151 (INDIA)

ચંદ્રાવતી પ્રાથમિક શાળાની સ્થાપના 1908 માં કરવામાં આવી હતી અને તેનું સંચાલન સ્થાનિક સંસ્થા દ્વારા કરવામાં આવે છે. તે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં આવેલું છે. તે ગુજરાતના પાટણ જિલ્લાના સિદ્ધપુર બ્લોકમાં આવેલું છે. શાળામાં 1 થી 8 સુધીના ગ્રેડનો સમાવેશ થાય છે. શાળા સહ-શૈક્ષણિક છે અને તેમાં પૂર્વ-પ્રાથમિક વિભાગ જોડાયેલ નથી. શાળા પ્રકૃતિમાં એન/એ છે અને શાળાના મકાનનો ઉપયોગ શિફ્ટ-સ્કૂલ તરીકે કરતી નથી. 

આ શાળામાં સૂચનાનું માધ્યમ ગુજરાતી છે. આ શાળા દરેક હવામાન માર્ગ દ્વારા પહોંચી શકાય છે. આ શાળામાં શૈક્ષણિક સત્ર એપ્રિલમાં શરૂ થાય છે. શાળામાં સરકારી મકાન છે. તેમાં શિક્ષણના હેતુ માટે 18 વર્ગખંડો છે. તમામ વર્ગખંડો સારી સ્થિતિમાં છે. તેમાં બિન-શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓ માટે 2 અન્ય રૂમ છે. શાળામાં મુખ્ય શિક્ષક/શિક્ષક માટે અલગ રૂમ છે. શાળામાં પાકી બાઉન્ડ્રી વોલ છે. શાળામાં ઇલેક્ટ્રિક કનેક્શન છે. 

શાળામાં પીવાના પાણીનો સ્ત્રોત નળનું પાણી છે અને તે કાર્યરત છે. શાળામાં 1 છોકરાઓનું શૌચાલય છે અને તે કાર્યરત છે. અને 1 છોકરીઓનું શૌચાલય અને તે કાર્યરત છે. શાળામાં રમતનું મેદાન છે. શાળામાં પુસ્તકાલય છે અને તેની પુસ્તકાલયમાં 519 પુસ્તકો છે. 

વિકલાંગ બાળકોને વર્ગખંડોમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે શાળાને રેમ્પની જરૂર નથી. શાળામાં શીખવવા અને શીખવા માટે 6 કોમ્પ્યુટર છે અને તે બધા કાર્યરત છે. શાળામાં કમ્પ્યુટર સહાયિત લર્નિંગ લેબ છે. મધ્યાહન ભોજન પૂરું પાડતી શાળા પરિસરમાં શાળા પૂરી પાડવામાં આવે છે અને તૈયાર કરવામાં આવે છે.

Academic - Primary with Upper Primary (1-8)

 •  Instruction Medium: Gujarati
 •  Male Teachers: 10
 •  Pre Primary Sectin Avilable: No
 •  Board for Class 10th Others
 •  School Type: Co educational
 •  Classes: From Class 1 to Class 8
 •  Female Teacher: 7
 •  Pre Primary Teachers: 0
 •  Board for Class 10+2 Others
 •  Meal Provided and Prepared in School Premises
 •  Establishment: 1908
 •  School Area: Rural
 •  School Shifted to New Place: No
 •  Head Teachers: 1
 •  Head Teacher: SOLANKI SMITABEN N
 •  Is School Residential: No
 •  Residential Type: N/A
 •  Total Teachers: 17
 •  Contract Teachers: 0
 •  Management: Local body

Infrastructure

 • Village / Town: Chandravati
 •  Cluster: Biliya
 •  Block: Siddhpur
 •  District: Patan
 •  State: Gujrat
 •  UDISE Code : 24030500601
 •  Building: Government
 •  Class Rooms: 18
 •  Boys Toilet: 1
 •  Girls Toilet: 1
 •  Computer Aided Learning: Yes
 •  Electricity: Yes
 •  Wall: Pucca
 •  Library: Yes
 •  Playground: Yes
 •  Books in Library: 519
 •  Drinking Water: Tap Water
 •  Ramps for Disable: Yes
 •  Computers: 16