મહત્વપૂર્ણ વિડિઓ

કાર્યક્રમ

26 મી જાન્યુઆરી ૨૦૨૩ નુ સ્વાગત ગીત

26મી જાન્યુઆરી ૨૦૨૩ સૂર્ય નમસ્કાર

26મી જાન્યુઆરી ૨૦૨૩ વંદે માતરમ

26મી જાન્યુઆરી ૨૦૨૩ ઈન્ડિયાવાલે ડાન્સ​

26મી જાન્યુઆરી ૨૦૨૩ છમ છમ ડાન્સ

26મી જાન્યુઆરી ૨૦૨૩ દોસ્ત નહિ તું મારું દર્પણ છે ડાન્સ

26મી જાન્યુઆરી ૨૦૨૩ જય હો ડાન્સ

26મી જાન્યુઆરી ૨૦૨૩ અઘોરી નગરી ચૌપટ રાજા જોવા અને સમજવા જેવું નાટક Part 1

26મી જાન્યુઆરી ૨૦૨૩ અઘોરી નગરી ચૌપટ રાજા જોવા અને સમજવા જેવું નાટક Part 2

26મી જાન્યુઆરી ૨૦૨૩ ઠોઠ નિશાળિયો નાટક

26મી જાન્યુઆરી ૨૦૨૩ દેશ રંગીલા પરફોર્મન્સ

26મી જાન્યુઆરી ૨૦૨૩ એ ખુદા તુ બોલ દે ડાન્સ

26મી જાન્યુઆરી ૨૦૨૩ ઘૂમર ડાન્સ ચંદ્રાવતી પ્રાથમીક શાળા

26મી જાન્યુઆરી ૨૦૨૩ બાળ ગીત

ચંદ્રાવતી પ્રાથમીક શાળા 26મી જાન્યુઆરી ૨૦૨૩ ટુંકા વીડિયો

સવારે ગુલાબી ઠંડી માં પૂલકિતભાઈ સાહેબે ની બાળ ગીત ની મોજ કરાવી...

ગોકુલ યુનિવર્સિટી ના તાલીમાર્થી ઓ ના વિદાય માં ..ચલ ઊડ જા રે પંખી.....પુલકિતભાઈ ની રજૂઆત

હસતા મુખડે .ગોકુલ યુનિવર્સિટી ના તાલીમાર્થી ઓ ના વિદાય સમારંભ માં તાલીમાર્થી બહેનોની ભાવપૂર્ણ રજૂઆત