વિદ્યાર્થી માટે

વિદ્યાર્થી માટે

અંગ્રેજી બોલતા શીખવા માટેની 20+ ટિપ્સ

વિશ્વમાં સૌથી વધુ બોલાતી ભાષાઓમાં અંગ્રેજી ત્રીજા સ્થાને આવે છે. આજકાલ દરેક વ્યક્તિએ અંગ્રેજી કેવી રીતે બોલવું અને લખવું તે જાણવું જોઈએ કારણ કે આજના યુગમાં અંગ્રેજી બોલનારને વધુ મહત્વ.

Read More
વિદ્યાર્થી માટે

વિદ્યાર્થી લોન કેવી રીતે લેવી?

દરેક માતા-પિતાનું સપનું હોય છે કે તેમના બાળકો ભણ્યા પછી સારી નોકરી મેળવે અને સારી રીતે પરિવારનું ધ્યાન રાખે. ઘણી વખત પૈસાના અભાવે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ પોતાનો અભ્યાસ અધૂરો છોડી દે.

Read More
વિદ્યાર્થી માટે

અભ્યાસમાં કેવી રીતે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું?

ઘણી વખત આપણી સાથે એવું બને છે કે જ્યારે આપણે ભણવા બેસીએ છીએ ત્યારે આપણને ઊંઘ આવે છે, આપણું મન ભટકતું હોય છે અથવા ભણવાની ઈચ્છા થતી નથી. પરીક્ષા વખતે.

Read More